[Click to enlarge image]
Sv. Bernadetta
[Click to enlarge image]
Blahoslavený Pavol Peter Gojdič
[Click to enlarge image]
Katarina Alexandrijská
[Click to enlarge image]
Melchizedech
[Click to enlarge image]
Roman Sladkopevec
[Click to enlarge image]
Stretnutie Márie a Alžbety
[Click to enlarge image]
Sv. Anton pustovník
[Click to enlarge image]
Timotej a Maura
[Click to enlarge image]
apoštol Pavol
[Click to enlarge image]
Blahoslavený Vasiľ Hopko
[Click to enlarge image]
sv. Jozef 3
[Click to enlarge image]
sv. Jozef 2
[Click to enlarge image]
Sv. Bazil
[Click to enlarge image]
Sv. Oľga
[Click to enlarge image]
sv Patrik
[Click to enlarge image]
sv Sofia
[Click to enlarge image]
sv. Metod
[Click to enlarge image]
sv.Anton pustovník
[Click to enlarge image]
sv.Cyril
[Click to enlarge image]
sv.Don Bosco 2
[Click to enlarge image]
sv. František z Asissi
[Click to enlarge image]
sv. František z Asissi
[Click to enlarge image]
sv.František Saleský
[Click to enlarge image]
sv.Gemma Galgani
[Click to enlarge image]
sv.Gertruda
[Click to enlarge image]
sv. Ignác z Loyoli
[Click to enlarge image]
sv. Ján Krstiteľ Pánov pred
[Click to enlarge image]
sv. Ján Krstiteľ
[Click to enlarge image]
sv. Ján Krstiteľ
[Click to enlarge image]
sv.Ján - Krstiteľ 2
[Click to enlarge image]
sv.Ján bohoslovec
[Click to enlarge image]
sv.Joachim a Anna
[Click to enlarge image]
sv. Jozef
[Click to enlarge image]
sv. Juraj
[Click to enlarge image]
sv. Juraj
[Click to enlarge image]
sv.Juraj
[Click to enlarge image]
sv.Karol Boromejsky
[Click to enlarge image]
sv.Karol Boromejsky
[Click to enlarge image]
sv. Katarína Alexandrijská
[Click to enlarge image]
Sv. Kozma a Damián
[Click to enlarge image]
sv.Marcel
[Click to enlarge image]
Sv. Marek
[Click to enlarge image]
sv.Metod
[Click to enlarge image]
sv. Mikuláš
[Click to enlarge image]
sv.Norbert
[Click to enlarge image]
sv.Peter a Pavol
[Click to enlarge image]
sv.Peter - apoštol 2
[Click to enlarge image]
sv.Peter - apoštol
[Click to enlarge image]
sv. Serafim Sárovský
[Click to enlarge image]
sv. Terezka od dieťaťa
[Click to enlarge image]
sv.Vincent de Paul
[Click to enlarge image]
sv.Vincent de Paul
[Click to enlarge image]
sv. Agáta
[Click to enlarge image]
sv. Alžbeta Uhorská
[Click to enlarge image]
sv. Andrej
[Click to enlarge image]
sv. Anna
[Click to enlarge image]
sv. Anna
[Click to enlarge image]
sv. Anna
[Click to enlarge image]
sv. Anton z Padovy
[Click to enlarge image]
sv. Anton z Padovy
[Click to enlarge image]
sv. Barbora
[Click to enlarge image]
sv. Benedikt
[Click to enlarge image]
sv. Cecília
[Click to enlarge image]
sv. Cyril
[Click to enlarge image]
sv. Cyril
[Click to enlarge image]
sv. Cyril a Metod
[Click to enlarge image]
sv. Cyril a Metod
[Click to enlarge image]
sv. Cyril a Metod
[Click to enlarge image]
sv. Cyril a Metod
[Click to enlarge image]
sv. Cyril a Metod
[Click to enlarge image]
sv. Cyril a Metod
[Click to enlarge image]
sv. Cyril a Metod
[Click to enlarge image]
sv. Dominik Sávio
[Click to enlarge image]
sv. Filip Neri
[Click to enlarge image]
sv. František z Assisi
[Click to enlarge image]
sv. František z Assisi
[Click to enlarge image]
sv. František z Assisi
[Click to enlarge image]
sv. František z Assisi
[Click to enlarge image]
sv. Gregor Veľký
[Click to enlarge image]
sv. Hieronimus
[Click to enlarge image]
sv. Jakub apoštol
[Click to enlarge image]
sv. Jan krstiteľ
[Click to enlarge image]
sv. Jan krstiteľ
[Click to enlarge image]
sv. Jan almužník
[Click to enlarge image]
sv. John Newman
[Click to enlarge image]
sv. Jonáš
[Click to enlarge image]
sv. Jozef
[Click to enlarge image]
sv. Jozef robotník
[Click to enlarge image]
sv. Júda Tadeáš
[Click to enlarge image]
sv. Júlia
[Click to enlarge image]
sv. Juraj
[Click to enlarge image]
sv. Juraj
[Click to enlarge image]
sv. Katarína Sienská
[Click to enlarge image]
sv. Klára
[Click to enlarge image]
sv. Konštantin
[Click to enlarge image]
sv. Kristína
[Click to enlarge image]
sv. Ladislav
[Click to enlarge image]
sv. Marek
[Click to enlarge image]
sv. Martin
[Click to enlarge image]
sv. Martin
[Click to enlarge image]
sv. Martin
[Click to enlarge image]
sv. Martin
[Click to enlarge image]
sv. Martin
[Click to enlarge image]
sv. Martin
[Click to enlarge image]
sv. Martin
[Click to enlarge image]
sv. Martin
[Click to enlarge image]
sv. Matúš
[Click to enlarge image]
sv. Mikuláš
[Click to enlarge image]
sv. Monika
[Click to enlarge image]
sv. Peter
[Click to enlarge image]
sv. Peter
[Click to enlarge image]
sv. Peter
[Click to enlarge image]
sv. Peter a Pavol
[Click to enlarge image]
sv. Scholastika
[Click to enlarge image]
sv. Sebastian
[Click to enlarge image]
sv. Serafim zo Sarova
[Click to enlarge image]
sv. Štefan Uhorský
[Click to enlarge image]
sv. Terezka z Lisieux
[Click to enlarge image]
sv. Terezka z Lisieux
[Click to enlarge image]
sv. Vendelín
[Click to enlarge image]
sv. Veronika
[Click to enlarge image]
sv. Zuzana
[Click to enlarge image]
sv. apoštol Pavol
[Click to enlarge image]
sv. apoštol Pavol
[Click to enlarge image]
sv. evanjelista Lukáš
[Click to enlarge image]
sv. evanjelista Marek
[Click to enlarge image]
sv. evanjelista Marek
[Click to enlarge image]
sv. evanjelista Matúš
[Click to enlarge image]
sv. evanjelista Matúš
[Click to enlarge image]
sv. prorok Micheáš
[Click to enlarge image]
sv. rodina
[Click to enlarge image]
sv. rodina - útek do Egypta
[Click to enlarge image]
sv. rodina
[Click to enlarge image]
sv. sestra Faustína
[Click to enlarge image]
sv. Anna
[Click to enlarge image]
sv. apoštol Pavol
[Click to enlarge image]
sv.biskup Prešovský Gojdič
[Click to enlarge image]
sv. Gregor Nysský
[Click to enlarge image]
sv. Ján, evanjelista
[Click to enlarge image]
sv. Matúš - evanjelista
[Click to enlarge image]
sv. Serafím Sarovský
[Click to enlarge image]
sv. Štefan - kráľ uhorský
[Click to enlarge image]
sv. Ján evanjelista
[Click to enlarge image]
sv. Krištof
[Click to enlarge image]
svaty Fokas
[Click to enlarge image]
trojica