Slovník ikonopisca.  

 


 

Slovník ikonopisca  nie je určený, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať iba úzkemu okruhu  ikonopiscov, ale patrí všetkým ktorí sa snažia dozvedieť o ikone trochu viac. Jeho obsah budú tvoriť pôvodné názvy materiálov, pomôcok , technologických postupov, rôzne symboly , špecifické grécke alebo ruské výrazy, ktoré preverené stáročiami  tvorili ikonografický jazyk Cirkvi. Dozviete sa tu napríklad ,ako sa volajú jednotlivé časti ikony, prečo sa ikony vyhlbovali , alebo zalievali  ľanovým olejom. Slovník je zostavený foneticky  podľa abecedného poriadku a postupne bude doplňovaný o nové výrazy. Samozrejme privítame na našej  emailovej adrese vaše  pripomienky , alebo výrazy, ktoré by  obohatili túto stránku.