ÚVODOM

Je to vlastne len nedávno, čo pod vrstvami zaprášených starých ikon reštaurátori začali objavovať neopísateľnú krásu a sviežosť farebných tónov. Keď v roku 1896 usporiadali v Nižnom Novgorode celoruskú výstavu, jej organizátori ani netušili aké bohatstvo majú priamo pod nosom. Na ruské ikony si pri vyberaní expozícii ani nespomenuli. Po moskovskej výstave staroruského umenia roku 1913 sa prostredníctvom Moskovského archeologického ústavu ,situácia aj vďaka prebúdzajúcemu sa záujmu Západu o ikonu, úplne zmenila .Krátko po výstave venoval cár stotisícový dar na zakúpenie slávnej zbierky vynikajúceho učenca N. P. Lichačeva, ktorá pozostávala z viac než 1000 ikon, pre múzeum Alexandra III. Začali vychádzať časopisy ako „Ruská ikona" ," Umelecké poklady Ruska" a iné. Bol to začiatok odkrývania mnohých premaľovaných fresiek ,spolu s ktorými sa aj ikona začala stávať predmetom umelecko-historického výskumu. Tento výskum, ktorý sa vďaka Bohu neprerušil a prebieha intenzívne i dnes, pomohol ikone svojimi publikáciami preraziť si cestu z tmavých pravoslávnych chrámov ku širokej verejnosti - do celého sveta. Ikona ktorá prinášala zo sebou častejšie viac otázok ako odpovedí sa stala zvlášť na Západe široko diskutovaným predmetom. Bol to však len prvý krôčik ,ktorým vykročila ikona Božou prozreteľnosťou do mnohých rodín , aby im odhalila svoje posolstvo. Asi by sme ikone nikdy neporozumeli, keby náš pohľad uviazol len na úrovni umelecko-historického predmetu. Zdá sa, že táto misia ikony ,ktorá dnes oslovuje nie len veriacich ,ale aj ľudí hľadajúcich, ešte ani zďaleka nekončí. Mnohý ľudia s ktorými som mal možnosť o ikone hovoriť boli príjemne prekvapený, keď počuli, že ikona je spoločným dedičstvom ,ešte nerozdelenej (Východnej a Západnej) Cirkvi. Pozorujem, ako nám ikona „svedok jednoty" otvára cestu pre konštruktívny dialóg a vzájomné spoznávanie sa zo sesterskými cirkvami a pomáha prekonávať prekážky jednoty nielen na poli ekumenickom, ale aj osobnom, v našich rodinách. V rodinách sa znova začínajú objavovať takzvané „krásne kúty", miesta kde sa rodina zhromažďuje pri modlitbe, bez ktorej niet žiadnej jednoty .V Stretnutí s Kristom , aj prostredníctvo ikony, človek postupne objavuje tajomstvo svojho vlastného života, ktoré spočíva práve v tom, aby sa stal dokonalou ikonou Boha. Boh totiž stvoril človeka preto, aby mu dal účasť na svojej božskej prirodzenosti .Toto je vlastne cieľom aj tejto internetovej stránky .Pomôcť objaviť v ikone nie len otvorené okno do neba, ale aj bránu, ktorou nás Boh pozýva odpočinúť si v Jeho prítomnosti. Aj preto je potrebné vytrvalo sa vracať k teologickému obsahu ikony a neuspokojovať sa iba s často povrchným estetickým nazeraním. V komentároch  ku ktorým vás teraz srdečne pozývame sme sa snažili zachytiť ,v danom priestore, čo možno najstručnejšie vždy krátky exkurz do histórie, symboliky ikony, ako aj poukázať na jej duchovný odkaz. Dúfam, že táto stránka pomôže nielen tím, ktorí sa s ikonou už dôverne zoznámili, ale aj mnoho ďalším ktorí sa s ikonou ako takou stretajú po prvý raz .Pozývame vás teda zastaviť sa ako Mojžiš pred horiacim krom, stíšiť sa pred ikonou v Božej prítomnosti, a nechať ,aby ona ako prvá, prehovorila k vášmu srdcu.