Zaujímavosti

 

Úvod ku komentárom

Slovník ikonopisca

 

Ikona Krista Nevytvoreného Ľudskou Rukou

Ikona Krista

Ikona Matky Božej Vladimírskej

Ikona Matky Božej Znamenie

Ikona Presvätej Trojice

Ikona sv Františka

Ikony Anjelov

Kazaňská Ikona Matky Božej

Matka Božia Ustavičnej Pomoci

Narodenie Krista

Obetovanie Izáka

Sv.Serafim Sarovský

Ukrižovanie

Uvedenie presvätej Bohorodičky do chrámu

sv.Helena

Premenenie Pána

Iniciály v ikonách

Ikona podobenstva o márnotratnom synovi